ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลากร


 
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 •  
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 •  
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 •  
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 •  
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
 • ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

      บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.00 น. ติดต่อได้ที่ห้องบัตรรายงานโรค โรงพยาบาลหนองแซง

  ทดสอบการใช้ถังดับเพลิง

  ดับเพลิง ดับเพลิง ดับเพลิง
      ทดสอบการใช้ถังดับเพลิง เนื่องจากมีบริษัทนำมาจำหน่ายให้กับทางโรงพยาบาลหนองแซง ดังนั้น โรงพยาบาลหนองแซงจึงไม่รีรอ ที่จะขอทำการทดสอบใช้งาน ทันที !!!

  เพิ่มเติมได้ครับ

  ทดสอบ
      + เพิ่มข้อมูล